И нека...

към съвършено общество
човек стремѝ се

и нека този му стремеж
осъществѝ се

Категория: