Додето...

На Земния рай
в страната... не престават
да пò-пò-нàй-ват.

Това ще е май,
додето не работят,
а се спотайват...

Категория: