УЧИТЕЛ

Най е животът!
учител, а книгата -
осведомител...

Категория: