„Седейки на маса, чай пѝха“, Хайнрих Хайне, превод от немски език

„Sie saßen und tranken am Theetisch“ -
Heinrich Heine

Седейки на маса, чай пѝха
и бѝстриха любовта
разчувствани дами - спорѝха
с естети по дух - господа.

Съветник сух: „Платонична
да è!“ - вменѝ и с: „Ах!“
жена му таѝ в иронична
въздишчица своя смях.

С голяма паст поп се èрчи:
„Небỳрна да è, че то -
нездравословно тя прèчи.“ ;
девойче ф`ъфли: „Защо?“ ...

А графиня изхлипва:
„И плам е, и страст - любовта!“.
И вежлѝво сипва
чай на барона си тя.

Там празно място сто`я си,
но - мила - без теб, току виж -
съкровище, любовта си -
с възторг да им осветлѝш.

Категория: