БЛИЗОСТ

Близки, по-близки, най-близки -
според гласът на сърцето...

Категория: