„Аз“-ът заключи

„Време е...“ - „Аз“-ът
заключи, „ ..., когато все
нейде то вре ме.“...

Категория:

Comments

Адмирации, rhymefan! Да бъдем навреме, когато е време!
/по rhymefan/
"Време е!" - казва
духът ни, когато пак
правдата дреме...

Pages