НИЩО И НЕЩО

Идват на власт
не направили нищо,
затова за нас
правят същото нещо.

Категория: