Честит имен ден, господин Попов!

Честито ти, поете, имен ден!

Бъдѝ от небесата озарен

за бъдещи стихотворбѝ,

за бъдещи стиховезбѝ!

Бъдѝ и жив,

и здрав,

и стихорòен,

засмян по нрав

и на Доброто

вòин!

Категория:

Comments

Благодаря сърдечно, rhymefan! Здраве и щастие на теб и твоите любими същества!
Арахангел Михаил да ни предпазва от злото и направлява към доброто!

Pages