АЛЧНОСТ

Всяка алчна власт е гладна,
затова е безпощадна...

Категория: