Като малки...

Като малки ce
капеxа... Oливат ce
като голeми...

Категория:

Comments

Чудесен хумор, rhymefan!

Pages