ПРИЧИНАТА

Нявга може би било:
"Търси жената!",
но за днешното тегло
"Търси парата!"...

Категория: