ПРОБЛЕМИТЕ

Не всяка жестокост и болка при нас
е жестокост и болка и при другите.
Затова са проблемите...

Категория: