КЪМ ПРОПАСТ

Ограбват мините ни златните
и щедро срещаме мигрантите,
затуй бюджетът и заплатите
със заем кърпят депутатите...

Категория: