ГЛАС НАРОДЕН

Няма глас народен,
щом не е свободен...

Категория: