СТРУВАНЕ

Всеки толкова повече струва,
колкото по-малко се преструва.

Категория:

Comments

опит за „хайку“ по Angel Popov -

„СТРУВАНЕ -
Всеки толкова повече струва,
колкото по-малко се преструва.“ :

Толкоз повече
струваш, колкото се пò-
малко преструваш...

Има айкуду-майстор, а ти си хайку-майстор, rhymefan! Благодаря!
Смисълът е да не сме фалшиви, едно да говорим, а друго да вършим...

Pages