търсиш

Търсиш сърца... ,
за да станеш сърце... , ... за да
биеш сърцато...

Категория: