Свидетелство

„ОБЍЧАЙ!“ значи
може би свидетелство
за самоличност!...

Категория:

Comments

Точно и красиво казано, rhymefan!

Pages