"КАПИТАЛЪТ"

Карл Маркс създаде комунизма,
за да скрие банко - бандитизма...

Категория: