Здравей!

Здравей,
стихосвят!

Здравей,
стѝхо
свят!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Не
психо
свят,
а
стихо
свят,
здравей!

Pages