ЗДРАВЕЙ, СВЯТ! /по rhymefan/

Не
психо
свят,
а
стихо
свят,
здравей!

Категория: