Свет`и Николай Чудотворец

Свет`и Николай
Чудотворец е днес и
ни животрепт`и!!!

Категория: