етюди на тема „възмездие“

Невъзмездèно,
злото си вменява,че
е насърчèно...

Невъзмездено,
злото си вменява, че
се насърчава...

...................................................

... и нека зло се
възмездява... ѝначе
се насърчава...

Категория:

Comments

Уви, така е, rhymefan!
Невъзмездено
злото продължава и
се насърчава...

Pages