От себе си

Мразиш ли, ГОСПОД
БОГ не отдалечаваш
ли от себе си?...

Категория: