Есента се гòтви...

Есента се гòтви за сбогỳвка
и очѝ към зимата отправя!
И навред целувка след целувка
звънко да раздава - не престава!

Повъзд`ъхва есента тъжовно,
урожàйнопѝщно наспорѝла...
Èсенко, при тебе е върховно! -
Златоцвèтът ти сърца окрѝля!

Категория:

Comments

Златоесенна песенна импресия!
Аплодисменти, rhymefan!

Pages