ИСТИНАТА

В интерес на истината
властолюбците нямат
интерес към истината...

Категория: