УЧТИВОСТ

Не всички, които са учтиви,
желаят ни да сме щастливи...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„УЧТИВОСТ

Не всички, които са учтиви,
желаят ни да сме щастливи...“ :

ние да бъдем
щастливи - желаят не
всички учтиви

Pages