Schwächen - („Слабости“), Бертолт Брехт, превод от немски език

Bertolt Brecht :

Du hattest keine
Ich hatte eine:
Ich liebte

.........................................................................

буквален превод:

Ти нямаше никакви
Аз имах една:
Аз любех*

(респективно: Аз обичах*)

.........................................................................

римуван превод:

Тях ти избегна
Една мен впрегна:
Аз любех*

(респективно: Обичах*)

Категория:

Comments

Кратко, малко, но достатъчно!
Ти нямаше никой.
Аз имах една,
която обичах.

Pages