Ѝма

ѝма различни
вярвания и една
вяра - в любовта

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Има различни
вярвания, но една
Вяра - Любовта!

Pages