„Нѝва“ или опит за „история в шест думички“

нѝвата към съвършенство
е
за
разоРÀЙване

Категория: