ПЪТЯТ

Чувстваш ли - вече си тръгнал.
Мислиш ли - на кръстопът си.
Действаш ли - гледай напред...

Категория: