Честита новата Акро-две хиляди и шестнадесета година!

Чувствата
Не
Гаснат
2
0
1
6
!

Категория:

Comments

Честита и щастлива Новата 2016 година, rhymefan!
И на всички пишещи, четящи и поддържащи сайта!
Не гасне вече 2016 години и е вечно
всичко, което е сърдечно и човечно...

Опит за римуван хексаметър в рамка на „хайку“ по Angel Popov -

„Не гасне вече 2016 години и е вечно
всичко, което е сърдечно и човечно...“ :

Вечно е всичко,
което сърдечно е -
сиреч - човечно!!!

Благодаря за хайку-приноса, rhymefan!
Краткото винаги е по-ясно и по-звучно!
Всичко е вечно,
което е сърдечно,
т. е. човечно!

Pages