Като даваш

като
даваш

БÒГА
славиш

.................................................

„даващ“ - сѝреч БÒГА славещ

Категория: