Розо*

Когато се усмихваш,
така се изчервяваш,
че утринното слънце
неволно заслепяваш!

Но то от тебе никак -
ни йотка не ревнува.
Когато се усмихваш,
то тайничко ликува

и двойно тържествува,
и по небето плува -
свет`а да разцелува
и да ти се любува!

Усмихвай се, усмихвай!
Цъфти и разцъфтявай!
Взривявай и притихвай!
Споявяй и сплотявай! …

.................................................................

препечатка* от несъществуващия(?)

(по)вече сайт http://chovekat.com

Категория:

Comments

Адмирации за слънчевата роза, rhymefan!
О, розо слънчева, цъфти,
от слънце повече си ти,
защото слънцето сияе,
но то не може да ухае...

Pages