три опита за „танка-вариации“ на тема „себеоценка“

„Читателю, не
ме хвалѝ!“ - взе че рече
стихът - „Да не бѝ

да ми пораснат като
на магаре ушѝте...“ ...

.........................................................................

„Читателю, не
ме хвалѝ - да не бѝ да
пораснат като

на магаре ушѝте
ми!“ - взе че рече стихът...

.........................................................................

„Читателю, ...“ - взе
че рече стихът - „ ... не ме
хвалѝ - да не бѝ

да ми пораснат като
на магаре ушѝте!“ ...

Категория:

Comments

Прав си, rhymefan! Но искреният жест е повече от шест..
Добрата стока
сама се хвали.
Расте боклука
от самохвали...

Pages