СВЕТЪТ

Светът е райско чудо
и пречат му единствени
трапезите препълнени
и тези с празно блюдо...

Категория:

Comments

Благодаря, Николай! Отзвук е на нечии твърдения, че светът бил лош.
Да, наистина е лош, но не като планета, а като сътвореност от човека.
Но и тук трябва уточнение: всички допринасяме, но някои най-много...

Pages