Знаме

Бяло, зелено,
червено!... Трицветие!!!
ЗНАМЕ СВЕЩЕНО!!!

Бяло, зелено
и алено!... Багри на
ЗНАМЕ НЕТЛЕННО!!!

Бяло, зелено
и красно!... Трицветие
НАЙ-СЪКРОВЕНО!!!

Бяло, зелено,
червено!... Трибагрие,
С... РАЙ... НАПОЕНО!!!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Бяло, зелено,
червено е знамето
наше свещено!

Уважаеми господа peniashkiplashkoff и Angel Popov,
Благодаря за споделянето!
За Родината, чието знаме е родният трибагреник, няма думи за изразяване на
небесността ѝ и на нашата благодарност, че сме брънки от нея.
Още веднъж благодаря!

Pages