под влияние на НОВИЯ ЗАВЕТ - хексаметрично и в рамка на „хайку“

Най се човек по
делàта познава, а
не - по словата...

Категория:

Comments

Така е, rhymefan, словата са събрана мъдрост, а делата - реализирана...
По словата се
човек представя, а по
дела - познава...

Pages