СЛОВА И ДЕЛА

По словата се
човек представя, а по
дела - познава...

Категория: