СЪЖИТЕЛСТВО

Финансовото робство е
съжителство на бедните
с охолството на банките...

Категория: