ДОБРОТО И ЗЛОТО

"Няма ненаказано добро!",
но има ненаказано зло.
Бъди добър с добрия
и справедлив със злия...

Категория: