Етюди на тема „тъга“

Съществува и
тъга, породена от
изобилие...

съществува и
от благополучие
бликнала тъга

Категория: