БОРБА и БИТКА

МЕДИЦИНАТА
е с болката, тъгата
и смъртта БОРБА...

БИТКА с болката,
тъгата и смъртта е
МЕДИЦИНАТА...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Битка с болестта,
но всъщност със смъртта е
медицината....

Pages