Пред БОГ

Колкото пò е
човек образòван, е
по-незавѝсим...

А съчетал и
това с Доброта, е пред
БОГ и по-хрѝсим!...

Категория:

Comments

Всеки пред Господ
е хрисим, дори да е
най-независим...

Pages