ЩАСТИЕ

Раздаващият щастие,
не остава нещастен...

Категория:

Comments

След прочит на творбата на Angel Popov

„ЩАСТИЕ -

Раздаващият щастие,
не остава нещастен...“ :

Щастлив е, който
щастие раздава и
ощастливява!...

Благодаря за красноречивата хайку-поанта, rhymefan!

Pages