Опит за екстраполация по Спиноза

за омразата
и себе си е пробен
камък ЛЮБОВТА

...........................................................................................................

Spinosa:
„Verum index sui et falsi“ - (лат.)

Спиноза:
„Истината е пробен камък за самата себе си и за лъжата“

Категория:

Comments

Прекрасна мисъл на Спиноза и чудесна екстраполация, rhymefan!
Ето още една скромна екстраполация:
Препъни камък
за света е лъжата,
както в любовта!

Мисълта си (на латински език) Спиноза може би несъзнателно я е изписал в ритъма на
българския неравноделен такт
ДЕВЕТ ОСМИ, без дори да подозира, че ѝма такъв!

Според мене това придава на латинския текст наред с БОГОпрозрение също и невероятна музикалност:

„Вèрум ѝндекс сỳи ет фàлси“ : тà-та, тà-та, тà-та-та, тà-та!!!

Не е ли вълшебно?!!!

Да, тръгва и продължава с нечетна ударена сричка и завършва с четна, което ще рече неравноделен поетичен такт! Добро попадение и преоткритие, rhymefan!

Pages