ВЯРАТА

Не вярваме на себе си,
ако не вярваме на други.
Като скачени съдове сме.

Категория: