БОРБА

Нещастието преследва щастието,
а щастието прогонва нещастието...

Категория: