Опит за история в шест думи

от кон Троянски ревè се кански

Категория:

Comments

Кратък, разрушителен и поучителен опит, rhymefan!
Ето и опит за връзка на древното със съвременното:
Конете днес данайски
са банките лихварски...

По Angel Popov - „КОНЕ ДАНАЙСКИ -

Конете днес данайски
са банките лихварски...“ :

днес данайските
коне - лихварски банки
са - свръхпортмоне

Pages