КОНЕ ДАНАЙСКИ

Конете днес данайски
са банките лихварски...

Категория:

Comments

По Angel Popov - „КОНЕ ДАНАЙСКИ -

Конете днес данайски
са банките лихварски...“ :

днес данайските
коне - лихварски банки
са - свръхпортмоне

Pages