Санитарската ръка

ръката
която

на
люде
несретни
страдалци
и
нèмощни

чѝсти
и
мъкне

телата

е
свята

Категория:

Comments

Преклонение пред тези святи ръце, rhymefan!
Ръка, която
на немощни помага,
е чисто злато...

Уважаеми господин Попов,
Благодаря за пореден път за Вашата съпричастност.
Благодаря и за подемане и доразвиване от Ваша страна на темата.
Ѝскрено - rhymefan

По Angel Popov -

„Ръка, която
на немощни помага,
е чисто злато...“ :

Ръка, която
подпомага нèмощни,
е чисто злато...

Pages